Logowanie
środa, 23 Sty 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com

GIMNAZJUM

Umożliwia realizację obowiązku szkolnego uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym Na wszystkich etapach uczniowie objęci są rewalidacją indywidualną z…

GIMNAZJUM GIMNAZJUM

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Od listopada 2009 r. szkoła realizuje projekt systemowy: MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez…

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła w cyklu 3-letnim przygotowuje do samodzielnego funkcjonowania w życiu, zapewnia edukację uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Prowadzone…

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

ZAJĘCIA DODATKOWE

  W naszym Ośrodku realizowanych jest wiele interesujących zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu stymulowanie rozwoju dzieci oraz rozwijanie ich indywidualnych możliwości…

ZAJĘCIA DODATKOWE ZAJĘCIA DODATKOWE
Drukuj

ZAJĘCIA DODATKOWE

 header06

W naszym Ośrodku realizowanych jest wiele interesujących zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu stymulowanie rozwoju dzieci oraz rozwijanie ich indywidualnych możliwości i zainteresowań. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w następujących formach fakultatywnych.

Zajęcia prowadzone metodą integracji sensorycznej, których celem jest poprawa połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego dziecka, czyli poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły: (przedsionkowy - odpowiada za równowagę i rejestrację ruchu ciała, propriocepcji - czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku).
Głównym zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę, ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała. Zajęcia prowadzone ta metodą polegają na aktywności i ćwiczeniach ruchowych stymulujących powyższe układy zmysłów. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp. Terapeuta SI bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy, dostosowuje trudność zadań i ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka oraz jego samopoczucia. Inaczej ujmując, ćwiczenia nie mogą być ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne dla dziecka. Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego dziecka i wpływa na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej (kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową), emocjonalnej oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim wpływa na lepszą efektywność uczenia się przez dziecko. Kwalifikacja do zajęć poprzedzona jest wnikliwą obserwacją dziecka, plan zajęć powstaje w oparciu o wyniki testów Integracji Sensorycznej oraz analizę arkusz obserwacji klinicznej.
Zajęcia z zakresu terapii SI w naszej placówce prowadzone są w formie indywidualnej lub dwuosobowych grupach

W ramach zajęć stymulująco - terapeutycznych prowadzone są ćwiczenia w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, które mają na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i możliwości ruchowych. W Metodzie Ruchu Rozwijającego szczególny nacisk kładzie się na wyrównywanie rozwoju sfery ruchowej, kształtowanie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z innymi osobami poprzez wspólne doświadczenia ruchowe, a także budowanie i umacnianie zaufania do siebie, innych oraz twórcze wyrażanie siebie. Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego (MRR) są zróżnicowane pod względem treści i odpowiednio dostosowywane w zależności od wieku uczniów, liczebności grupy oraz co najważniejsze ich poziomu funkcjonowania psychospołecznego i motorycznego. Ćwiczenia opierają się na pracy w parach podczas sesji grupowej, jak i indywidualnej, terapeuta - dziecko.

Zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik arteterapii pozwalają uczniom utrwalać i nabywać nowe wiadomości na temat własnych możliwości, umiejętności przydatnych w funkcjonowaniu społecznym. Twórcza aktywność w procesie terapeutycznym staje się dla nich szansą na kształtowanie właściwego systemu wartości, budowania poczucia własnej sprawczości. W ramach pracy grupowej prowadzone są m.in. warsztaty z choreoterapii, która oddziałuje na sferę emocjonalną, motoryczną, poznawczą, estetyczną oraz sferę kontaktów interpersonalnych przy aktywnym udziale każdego z uczestników.

Zajęcia realizowane są w formie pracy indywidualnej i zbiorowej.

Nasz patron mówił:

"Mamy dwa wyrazy: swoboda i wolność. Swoboda, zda mi się oznacza posiadanie: rozporządzam swoją osobą. W wolności mamy pierwiastek woli, więc czynu zrodzonego z dążenia."
Janusz Korczak

Podaruj 1% podatku

Imieniny obchodzą:
Maria, Ildefons, Rajmund
563785
Dziś:388
Wczoraj:465
W tym tygodniu:1813
W tym miesiącu:10394
Ogółem:563785
Twoje IP: 34.203.245.76
unix 0.0
Aktualnie: 72